ขอหนูโชว์หน่อย
ภารกิจประจำวัน
ชาวนา...บ้านวาดฝัน!!
แม่จ๋า..หนูรักแม่จัง!
ห้องฟรุทตี้ ไปดูเครื่องบิน :)
ไปเรียนจัดสวนกับห้องของเล่น..อมยิ้ม :)
ลอย ลอยกระทง (2553 ค่ะ)
ลอย ลอยกระทง (2553 ค่ะ)ต่ออีกนิดนะคะ
วันพ่อ 2553
Family Trip 2554
นับถอยหลัง..อำลา อ.3
คืนสู่เหย้า..ชาวบ้านวาดฝัน !
คนข้างหลังข่าว
 
 
Happy Art
ฟัง ร้อง เล่น เป็นประโยชน์
ศิลปะเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
 
 
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษา
Sirin Travel
Education media for kids
kidsquare
 
 
 
   
เพราะเราเชื่อว่า “ความสุข” จะเป็นพลังอันสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างให้เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
เด็กๆในบ้านของเราจึงจะได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่สนุกสนาน เสริมสร้างทักษะกระบวนการคิดจากธรรมชาติ
และสิ่งต่างๆรอบตัว เรียนรู้จักการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีด้วยการอยู่ร่วมกันอย่างพี่กับน้องในห้องเรียน
ที่เราเชื่อว่าจะช่วยเสริมสร้างทักษะการช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นให้กับเด็กๆไปพร้อมกันได้เป็นอย่างดี

กิจกรรมเสริมหลักสูตร
ดนตรี ศิลปะ ภาษาอังกฤษ พลศึกษา ทัศนศึกษานอกสถานที่

 
Copyright © 2008, Baanwadfun School. All rights reserved. WebSite by ProgramMee.com